maandag 2 februari 2015

De verlichting - Opdrachten
Kinderliteratuur

1.       Waarom waren de kindergedichten van Van Alphen zo succesvol?

    Deze waren zo succesvol omdat hier, voor het eerst eenvoudige kindertaal werd

    gebruikt, het leven van de Nederlandse kinderen werd besproken en ook de        problemen van deze kinderen. Eerst werden de teksten voor kinderen altijd vertaald uit andere talen, nu werd er iets echt geschreven door een Nederlander en waren de situaties die werden beschreven herkenbaar.

 
      2. Leg uit waarom kinderliteratuur eigenlijk net zo leerzaam was voor ouders als voor kinderen.

    Dit was zo leerzaam omdat de ouders konden lezen over de problemen van hun

    kinderen, hier konden ze van leren. Ook waren er schrijvers die hun mening over de

    maatschappij verwerkten in de kinderteksten die ze schreven.

 
      3. Lees de tekstpagina De kleine Grandisson. De schrijfster wil met dit boek kinderen het goede voorbeeld te geven. Leg aan de hand van Karels avontuur uit wat er zo goed of bijzonder is aan zijn gedrag.

    Wat er zo goed is aan zijn gedrag is dat hij uitbeeld dat je hard moet leren en niet

    perse je verstand moet vergroten. Hij is namelijk een behulpzaam jongetje. Hij redt de

    majoor en hij zorgt voor hem.  Hij verricht hier een heldendaad die is geleid door zijn

    emoties. Hij leert hier vooral van, dat dit goed is wat hij heeft gedaan, hij vergroot hij

    zijn verstand niet mee.

 

Roman in brieven

1.       De briefroman wordt ook wel aangeduid als roman-nieuwe stijl. Wat is nieuw aan de briefroman?

    Dit is nieuw omdat alles om gedachtes en gevoelens gaat, eerder bij avonturen romans

    ging het alleen om de avonturen en de verhalen hierover.

    Door de brieven die de karakters uit het boek aan elkaar schrijven in de roman is het vrij     

    simpel om gedachtes en gevoelens naar voren te laten komen.

   
      2. Waarom zijn brieven zo geschikt om een verhaal te vertellen?

    Het is makkelijk(er) voor de schrijver om een emotie over te brengen via een brief.

    Door de brieven leef je veel meer mee met de personages en is het verhaal veel minder

    oppervlakkig dan dat het zou zijn geweest zonder de brieven, de brieven maken het namelijk  

    persoonlijker. Ook krijg je alles steeds  vanuit iemand anders zijn oogpunt te zien wat het

    verhaal veel boeiender maakt.  

 
      3. De les die Wolff en Deken hun lezeressen voorhouden zou je kunnen omschrijven als ‘eerst denken, dan doen’. Lees de tekstpagina Sara Burgerhart. Wat had Sara moeten denken of doen? Wie vind je naïever, Sara of R.?

    Sara had zich naar mijn mening iets te makkelijk laten inpakken door R. Ik vind Sara

    dus ook naïever omdat ze hem gewoon maar vertrouwd, ze weet eigenlijk niet eens

    wie hij echt is. Ze had dus eerst  moeten nadenken of ze wel zo makkelijk met hem

    mee zou moeten gaan en of ze hem wel wilde.

 

Vernieuwing op het toneel

1.       Waarom bloeit het toneelleven in de Noordelijke Nederlanden minder dan in de Zuidelijke Nederlanden?

In de Noordelijke Nederland had je de protestantse kerk, deze had kritiek op het toneel spelen en voerde veel druk, hierdoor werd de vrijheid enorm ingeperkt, waardoor het moeilijk was nog toneel te spelen. De protestanten dachten dat toneel spelen zedenbedervend was. Er mochten bijvoorbeeld geen toneelstukken worden

      gespeeld op zondag, en ze mochten niet gaan over de politiek of het geloof → er

      mocht geen kritiek op geleverd worden en zulke stukken zouden alleen maar voor

      ophef zorgen. Door deze beperkte vrijheid was het dus moeilijk om überhaupt nog

      belangstelling te hebben voor toneel wat ervoor zorgde dat het in de Noordelijk

      Nederlanden niet echt bloeide. In tegenstelling tot al dit, was het toneel spelen in

      Nederland veel vrijer waardoor er hier veel meer belangstelling voor was en het dus

veel meer bloeide.

   

   
    2. Waarom waren burgerlijke treurspelen modern?

    Deze waren modern omdat ze niet meer gingen waar het altijd over ging; de Bijbel en

    klassieke helden. Ze waren vernieuwend en gingen over de moderne burger van toen.

 
    3. Lees de auteurspagina over Pieter Langendijk en het terzijde over het Frans-classicisme. Waarom zou Langendijk voornamelijk over de liefde hebben geschreven?

    Het was verboden om te schrijven over bijvoorbeeld de politiek of de religie. Er werden

    nu andere thema’s gezocht die toch te maken hadden met het dagelijks leven,

    hierdoor spraken ze aan, liefde is een voorbeeld dat eigenlijk wel iedereen aanspreekt

    en dus populair is.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten