woensdag 28 mei 2014

Lesbrief Afval

Eva Metz
Herengracht 12
1234 AB, Amsterdam

Directeur voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal
Vera Dalm
Rokin 65
1012 KK Amsterdam

Woensdag 28 mei, 2014


Geachte mevrouw Dalm,

Ik ben Eva Metz en ik ben een leerlinge van het Vechtstede College gelegen in Weesp. Ik zit in de 4e klas van het VWO.  Ik schrijf u naar aanleiding van een artikel dat ik heb gelezen in het NRC handelsblad gepubliceerd op 7 maart 2014. Ik moet  voor één van mijn vakken een praktische opdrachten uitvoeren waarbij ik onderzoek moet doen naar het scheiden van afval, hoe mensen het doen, en hoe belangrijk het eigenlijk is. Ik schrijf u omdat u me het geschikte persoon leek.

Ik en ook heel erg veel andere mensen streven naar een gezond milieu wat in balans is en wat we kunnen doorgeven aan onze kinderen. Iedereen zegt dat dit altijd zo veel werk is maar dat is het eigenlijk niet! Als we nu eens begonnen met naar ons zelf te kijken en dingen aan onszelf te veranderen zou het al een geweldig begin zijn! U schreef in uw artikel dat het apart inzamelen van afval wel degelijk resultaat geeft. De conclusie van uw artikel was, dat de scheiding die het meeste effect had een scheiding was die plastic afval zou moeten voorkomen. Zelf vind ik dit echter geen reëel idee, omdat plastic en een onderdeel is geworden in onze consumptiemaatschappij. Een beter idee zou zijn dat je het plastic vermindert, of het zo maakt dat het beter is af te breken. Plastic zal naar mijn mening nooit echt verdwijnen uit de maatschappij, misschien hooguit verminderen.

Bij mij in de wijk doen veel mensen heel enthousiast mee met het scheiden van het afval, inclusief mijn gezin! Dit afval dat wij scheiden bestaat voornamelijk uit gft, papier, plastic en glas.  Dit afval is bijvoorbeeld gft, papier, glas en plastic. Voor het gft afval hebben we zelfs een gezamelijke compost hoop waar de gehele wijk gebruik van mag maken. Toch zijn er nog veel mensen in onze buurt die er niet aan mee willen werken omdat het te veel tijd kost. Ik ben van mening dat dit beter kan en dat we degene die er niet aan mee willen werken op een positieve manier kunnen aansporen het toch te doen. Ook hebben we het probleem dat sommige mensen (en dan praat ik niet alleen over mijn wijk) veel afval verkeer scheiden. Dit komt dus niet op de goede plek terecht waardoor het niet goed gerecycled kan worden. Mij lijkt het handig als we mensen een voorlichting geven over hoe belangrijk scheiden is en hoe snel en makkelijk het eigenlijk kan. Dit kunnen we bijvoorbeeld ook op lagere scholen doen zodat de kinderen zich er ook van bewust raken dat als we dit niet doen dit slecht is voor de aarde. Wat ik wel een goed punt vond van uw artikel, was het huis-aan-huis ophaalsysteem. Dit zal naar mijn mening beter werken dan dat je zelf je afval weg moet brengen. Mensen zullen hier namelijk zichzelf hier de tijd niet voor gunnen. Ook is het belangrijk dat wanneer de burgers het afval hebben gescheiden, het goed wordt gerecycled, hier moet dus ook aandacht aan worden besteed.

Ik hoop dat ik u goede tips heb gegeven en ik hoor graag een reactie van u, zodat ik mijn onderzoek goed kan afronden.


Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groeten,

Eva Metz

Geen opmerkingen:

Een reactie posten