donderdag 5 december 2013

Nederland vertaalt

Close To You -  Micheal Prins

1. I didn’t change my name for good luck, it just happened to be mine
2. Didn’t ask for any reason or any of your time
3. I don’t need your advertising, I don’t seek for diamond eyes
4. I don’t fit in your perfection, I don’t fit into your lie
5. But to you my darling, for you I would truly sing
6. For you my crazy babe, I would do just anything
7. Just to get close to you
8. And the other night you made me dance but now I act insane
9. I try to find a reason and I try not te be strange
10. And I think that it’s funny cause I’m nowhere near like you
11. You made of me a villain, oh but maybe that’s more true
12. And I’m searching for my pride again
13. As I’m haunting for your eyes again
14. But you’re nowhere to be found tonight
15. Still I wait in every morning light
16. So until that day is mine
17. So is it me the one who is out of sight, am I running out of time
18. Do you want to see me prisoned, yet to guard you through the night
19. Is your vison to be safe and told that everything’s alright
20. When the whole goddamn world knows about the danger of this tide
21. Well then I would come back to you, yes I would come back to you
22. Knowing you would walk away, knowing you would walk away
23. So until that day is mine
24. And then you might not well remember me, or act like you’re surprised
25. When everyone’s surrounding you, but darling that don’t mind
26. Just turn around and look at me when you pass me in the aisle
27. I still hold a thousand doors for you, just to talk to you so I could get close to you
28. And why won’t you see me through
29. Knowing I would never leave
30. Knowing I would never leave
31. So until that day is mine, darling I would wait for you
32. I would wait for you, I would wait for you
33. And why won’t you see me through, I would wait for you
34. Darling I would wait for you, my love
35. My love, why won’t you see me through
36. That darling I would wait for you

Dicht bij jou - Michael Prins

1.         ik heb mijn naam niet veranderd, niet voor geluk, het gebeurde mij gewoon
2.         ik heb niet gevraagd naar een reden en ook niet naar een deel van je tijd
3.         ik heb je advies niet nodig en zoek niet naar diamanten ogen
4.         ik pas niet in jou ideale wereld, ik pas niet in jou leugen

5.         maar jij mijn lieveling, voor jou zou ik echt willen zingen
6.           voor jou mijn gekke schatje, ik zou alles voor je doen
7.         alleen om dichter bij jou te komen

8.         die ene nacht dat je mij liet dansen, maar nu lijk ik gek
9.         ik probeer een reden te vinden en ik probeer niet vreemd te zijn
10.       en ik denk dat het grappig is, want ik ben niet eens in de buurt
11.       je maakte van mij een schurk, oh, maar misschien is dat wel waar

12.       en ik zoek weer naar mijn trots
13.       zoals ik weer jaag naar jou ogen
14.       maar vanavond ben je nergens te vinden
15.       nog steeds wacht ik elke morgen in het ochtend licht
16.       dus tot die dag van mij is

17.       dus ben ik degene die uit het zicht is, heb nu bijna geen tijd meer
18.       wil je mij gevangen zien, alleen om jou te begeleiden voor de nacht
19.       is het jou gedachte om veilig te zijn en te horen dat alles goed is
20.       terwijl de hele verdraaide wereld weet van de gevaren van dit tij
21.       Nou dan zou ik naar je terug komen, ja ik zou naar je terug komen
22.       Wetende dat je weg zou lopen, wetende dat je weg zou lopen
23.       Dus tot die dag van mij is
24.       En dan zou je mij misschien niet meer herinneren, of doen alsof je verrast bent
25.       Als iedereen je omringt, maar lieverd dat geeft niet
26.       Draai je gewoon om en kijk me aan als je passeert in de gang
27.       Ik heb nog zoveel mogelijkheden voor je, gewoon om met je te praten zodat ik dicht bij je kan komen

28.       En waarom geloof je me niet
29.       Wetende dat ik nooit weg zou gaan
30.       Wetende dat ik nooit weg zou gaan
31.       Dus tot die dag van mij is, lieverd zou ik op je wachten
32.       Ik zou op je wachten, ik zou op je wachten
33.       En waarom geloof je me niet, ik zou op je wachten
34.       Lieverd ik zou op je wachten, mijn liefste
35.       Mijn liefste, waarom geloof je me niet
36.       Dat, lieverd, ik op je wachten zou

Geen opmerkingen:

Een reactie posten